Lĩnh vực nghiên cứu

DN-EBR thực hiện các đề tài nghiên cứu và triển khai các dự án sản xuất thực nghiệm, ứng dụng khoa học công nghệ ở khu vực miền Trung và Tây nguyên với các lĩnh vực liên quan đến khoa học sự sống và phát triển bền vững.

Công nghệ tảo

Nghiên cứu và chuyển giao quy trình công nghệ nuôi trồng và chế biến sản phẩm tảo

Phân tích môi trường

Đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí, nghiên cứu đọc học sinh thái

Đa dạng sinh học

Nghiên cứu cơ bản về độ đa dạng đặc tính sinh thái của hệ động thực vật phù du ở Việt Nam

Sức khỏe hệ sinh thái

Phát triển hướng tiếp cận mới trong giám sát-quản lý các hệ sinh thái tự nhiên, phục vụ phát triển cộng đồng

Tin tức

DN-EBR hợp tác với HTX Vạn Tường triển khai mô hình nuôi tảo

Mô hình nuôi thử nghiệm vi tảo Spirulina (Arthrospira platensis) phù hợp với điều kiện khí hậu Quảng Ngãi do nhóm nghiên cứu và giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật DN-EBR của Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hợp tác xã Vạn Tường đề xuất thực hiện. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học của DN-EBR chịu trách nhiệm về công nghệ, giống và kỹ thuật nuôi.

Dự án đánh giá vi nhựa trong các thủy vực nước ngọt ở Đà Nẵng

Mô hình nuôi thử nghiệm vi tảo Spirulina (Arthrospira platensis) phù hợp với điều kiện khí hậu Quảng Ngãi do nhóm nghiên cứu và giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật DN-EBR của Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hợp tác xã Vạn Tường đề xuất thực hiện. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học của DN-EBR chịu trách nhiệm về công nghệ, giống và kỹ thuật nuôi.

Khoa Sinh – Môi trường, trường ĐHSP – ĐHĐN tuyển sinh 2020

Mô hình nuôi thử nghiệm vi tảo Spirulina (Arthrospira platensis) phù hợp với điều kiện khí hậu Quảng Ngãi do nhóm nghiên cứu và giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật DN-EBR của Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hợp tác xã Vạn Tường đề xuất thực hiện. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học của DN-EBR chịu trách nhiệm về công nghệ, giống và kỹ thuật nuôi.

Đội ngũ

Thành viên của nhóm là các nhà khoa học, cán bộ chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực Sinh học – Môi trường và các lĩnh vực liên quan, hiện đang công tác tại các trường đại học thuộc Đại học Đà Nẵng, viện nghiên cứu, cơ quan Trung ương và địa phương tại khu vực miền Trung

Trịnh Đăng Mậu, PhD
Phó trưởng nhóm
Võ Văn Minh, Assc. Prof, PhD
Trưởng nhóm
Trần Nguyễn Quỳnh Anh, PhD
Nghiên cứu viên chính

Tư duy cá nhân – Trí tuệ tập thể

Individually unique – Together complete

Liên hệ

459 Tôn Đức Thắng,

Đà Nẵng, Việt Nam.

dn-ebr@gmail.com

Close Menu